Our address: Ukraine, 88000, Zakarpattya, Uzhgorod, Malokamennaya street, 10.
Phone: +38 (0312) 61-38-58, 61-38-56, +38 (099) 634-25-25

 
 
Copyright © 2006 Hotel-restaurant complex "Izumrud"
 
  hotels in uzhgorod, hotel in uzhgorod, izumrud, transcarpathia, rest in transcarpathia, rest in uzhgorod, accomodation, booking